Start
Ulepszona wersja J1905 Drukuj
J1905Nowy panel alarmowy J1905S ma wszystkie znakomite własności J1905 oraz kilka nowych, bardzo pożytecznqych ulepszeń...

Nowy J1905S posiada dodatkowo:

- zdublowane zasilanie: do wyboru 15-65Vac/dc oraz galwanicznie izolowane 80-265Vac/dc

- wejścia o stałym napięciu

- wybór polaryzacji sygnału wejściowego (dodatni / ujemny)

Poza tym:

- może być wykorzystywany jako panel alarmowy z RESET-em (Run / Stop / Alarm) lub sygnalizacyjny bez RESET-u

- pamięta alarmy z sygnalizacją dźwiękową i potwierdzeniem

- wejścia NO lub NZ

- filtrowanie wejść zwłoką czasową (0-10 min)

- wybór koloru LED z 7 dostępnych (DIP)

- regulacja jasności

- sygnały "Lamp test" i "Reset" przyciskami na przodzie lub sygnałem zewnętrznym

- wyjście "Alarm dźwiękowy" oraz wbudowany buczek

- wyjście "Alarm ogólny lub zbiorczy" z możliwością selekcji wejścia

- opcja zabudowy ściennej

 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).