Start
Nadajnik TC200-EASY Drukuj
Spis treści
Nadajnik TC200-EASY
Odbiornik
Cechy szczególne
Do pobrania

TC200 MINI FEATURES

easy

Elektroniczne zabezpieczenie 'Deadman'

Elektroniczny  'Deadman'  ma zapobiec przypadkowemu użyciu joysticka, które może spowodować niepożądany ruch dźwigów lub maszyn. Operator musi zwolnić joystick przez ustawienie go z powrotem do pozycji neutralnej przed wydaniem ostatecznego polecenia. Bez zwolnienia joystick nie reaguje i żadne polecenia nie będą przekazywane z nadajnika do odbiornika.

Po zwolnieniu, joystick pozostaje aktywny, dopóki nie powróci do pozycji neutralnej i pozostanie  tam przez ustalony czas. Status joysticka Aktywny/Nieaktywny jest wskazywany przez diody LED w nadajniku.

Ta funkcja może być ustawiona dla napędu, joysticka lub nawet dla obu joysticków.

Zmiana kanału RF

W celu zapewnienia systemowi sterowania radiowego pracy wolnej od zakłóceń może być konieczna lokalna zmiana kanału RF.

Zmiana kanału RF może stać się konieczna ze względu na zakłócenia lub fakt, że dany kanał RF jest już w użyciu. Zmiana kanału może być wykonane albo przez przeprogramowanie TransKey lub przeprogramowanie nadajnika. Przeprogramowanie nadajnika jest wykonywane przy użyciu klawiatury nadajnika i nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu.

Rodzaj pracy  'Tandem'

W pracy Tandem odbiorniki mogą być sterowane za pośrednictwem jednego lub na przemian przez dwa nadajniki. Nadajnik staje się aktywny po podaniu komendy 'active request'.

Komenda 'active release' zwalnia odbiorniki i wtedy dostęp do nich uzyskuje drugi operator. Ta opcja jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy  ciężkie i długie przedmioty muszą być transportowane jednocześnie przez dwa dźwigi pracujące w tandemie.

Alarm 'Man-down'

Ponieważ praca operatora zdalnego sterowania wymaga aby zawsze miał pozycję pionową, nadajnik ma czujnik przechyłu, który monitoruje, czy nadajnik i tym samym operator w pozycji pionowej.

Jeśli nadajnik lub operator nie są w pozycji pionowej, po krótkim czasie generowany jest sygnał  ostrzegający, że nadajnik jest w położeniu pochylonym. Jesli nadajnik nie wraca do pozycji pionowej lub określony przycisk nie zostanie naciśnięty w celu przedłużenia dozwolonego czasu  pochylenia, dźwig lub urządzenie zostanie automatycznie zatrzymane przez wymuszone  hamowanie.

Maksymalna moc wyjściowa

W celu zwiększenia zasiegu standardowy moduł RF o mocy wyjściowej 10 mW może być zamieniony namoduł RF o mocy wyjściowej 500mW.

Nadajnik stacjonarny 

Gdy okoliczności nie pozwalają na wykorzystanie przenośnego nadajnika, mozna użyć stacjonarnego, np. jeżeli operator może pracować wyłącznie z konsoli w swoim dźwigu lub innej  maszynie, stacjonarny nadajnik jest bardzo przydatny.

Dobrym przykładem innych zastosowań może być transmisja danych z maszyny do maszyny lub systemu blokującego z przenośnika taśmowego.

Rodzaj pracy  'Pitch and Catch'

W pracy typu 'Pitch and Catch' ('puść'-i-'weź') dźwig może być sterowany alternatywnie przez dwa nadajniki. Nadajnik staje się aktywny po podaniu komendy 'active request'. Komenda 'active release' zwalnia odbiornik i wtedy dostęp do niego uzyskuje drugi nadajnik.

Ta opcja jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy operatorzy są umiejscowieni w różnych miejscach w terenie i ładunek musi być przetransportowany na większą odległość.

Aktywacja na podczerwień

Aktywacja funkcji zdalnego sterowania podczerwienią stanowi dodatkowe zaqbezpieczenie. Radiowe zdalne sterowanie może być aktywowane być aktywowane tylko wtedy, gdy nadajnik jest w sąsiedztwie odbiornika oraz gdy widzi odbiornik. Zabezpiecza to dźwig lub maszynę przed niezamierzonym uruchomieniem.

Ograniczenie zasiegu IR (podczerwieni)

Zastosowanie ograniczenia zakresu zasiegu podczerwieni  zapewnia, że zdalne sterowanie może być używane tylko wtedy gdy nadajnik znajduje się w obszarze wiązki podczerwieni dodatkowego nadajnika podczerwieni. Gwarantuje to, że operator musi mieć widoczność ładunku, dźwigu lub maszyny aby sterowanie działało..

Ochrona EX

Zgodnie z dyrektywą ATEX II 3GD EEx NL II C T4 nadajniki serii TC100 i TC200 MINI oraz TH-EC/40 przystosowane do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, kategorii 3, strefa 2.

Auto-wybór antenna

W kryrtycznych warunkach otoczenia odbiornik może wybrać automatycznie sygnał z anteny 1 lub anteny 2. Zapewnia to najlepszy odbiór sygnału.

Karty wyjściowe

Dostepne są karty wyjściowe:

  • Transoptor (optocoupler)
  • Przekaźniki
  • ProfiBus
  • Ethernet
  • InterBus
  • Analogowa


 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).