Start
NORIS
 • Czujniki
  76262283--Web

  NORIS oferuje wiele modeli czujników dla różnych obszarów zastosowań. Produkuje  czujniki wykonywane z różnych materiałów i dostosowane do specyficznych wymagań użytkownika o różnych wymiarach, gwintach, sposobach połączeń. Posiada uznania towarzystw morskich.

  9007199273899019--Web9007199273714571--Web9007199273720203--Web9007199273736971--Web9007199273742603--Web DHE → Differential HALL Effect
  DHP → Digital-Hall Principle
 • Tachogeneratory
  9007199274153355--Web Tachogeneratory (prądnice tachometryczne, tachoprądnice) AC NORISsą bezobsługowymi urządzeniami pomiarowymi prędkości obrotowej wykorzystującymi wzbudzenie stałym magnesem. Wytwarzają one sygnał napięcia zmiennego, który jest proporcjonalny do prędkości obrotowej ich wału napędowego. Jako zmienną mierzoną można użyć napięcie lub częstotliwość.

  Tachogeneratory wykorzystuje się tam, gdzie jest pożądane bezpośrednie źródło sygnału dla instrumentów pomiarowych, monitorowania lub urządzeń przetwarzania sygnału. Tachogeneratory nie wymagają dodatkowego zasilania.

 • Wskaźniki
  67385611--Web

  NORIS oferuje wiele typów wskaźników dla różnych obszarów zastosowań. Są one dostępne w różnych wersjach wykonania (okrągłe / kwadratowe), wielkości, wagi, koloru skali oraz z przydatnymi funkcjami dodatkowymi (np. wyświetlaniem statusu za pomocą LED, LCD, sygnalizacją wartości granicznej, itp.).

  Dwie główne grupy wskaźników przedstawione tutaj to wskaźniki analogowe oparte na silnikach krokowych i wskaźniki LED. Dostępne są również wskaźniki klasyczne - magnetoelektryczne. 

 • Przetworniki pomiarowe
  Przetworniki Przetworniki  NORIS zostały zaprojektowane do monitorowania różnego rodzaju sygnałów wystepujących w układach automatyki.
  Urządzenia są gotowe do użycia, solidnej konstrukcji i atrakcyjnej cenie. Błąd pomiaru jest mniejszy niż  +/- 1.0%. Niektóre przetworniki dostępne w wersjach kompaktowych.
  Obudowy umożliwiają łatwe podłączenie przewodów oraz umieszczanie przetworników koło siebie.
  Zaprojektowane zostały by przetwarzać wartość mierzoną na sygnał wyjściowy o standardzie elektrycznym: 4 - 20mA, 0 - 20mA, 0 - 10V or 2 - 10V.
  Każdy z tych przedziałów sygnałów może zostać przetworzony na jakąkolwiek wielkość mierzalną.
  Urządzenia przeznaczone są do pracy pionowej, spełniają wymogi EMC, a nawet spełniają dużo bardziej zaostrzone kryteria niż wymogi EMC.
  Zasilanie układów: 10-32V DC, niektóre układy 18-32V DC.
 • Przekaźniki graniczne
  przekaznik graniczny Przekaźniki graniczne NORIS serii 5 zostały zaprojektowane do monitorowania różnego rodzaju zakresów wartości sygnałów wystepujących w układach elektronicznych.
  Przekaźniki graniczne ustawiane są na żądane wartości. Jeżeli wartość mierzona (wartość aktualna)  osąga wartość żądaną następuje przyciągnięcie zwory i otwarcie/zamknięcie obwodów wyjściowych. Przkaźniki graniczne mogą być podłączone do czujników temperatury (np. Pt 100, Pt 1000-RTD), termopar, termistorów NTC, źródeł prądu, źródeł napięć, prądnic tachometrycznych, źródeł częstotliwości (np. czujnik prędkości, terminal W generatora).
  Urządzenia te montowane są w zwartych obudowach przystosowanych do montażu na standardowych szynach TS35, a niektóre na TS32. Przeznaczone są do pracy pionowej, spełniają wymogi EMC, oraz szereg dużo bardziej zaostrzonych wymagań niż EMC. Zasilanie układów: 10-32V DC, niektóre układy 18-32V DC.

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).