Start Noris Automation Wskaźniki NIQ(D)2 wskaźnik analogowy
NIQ(D)2 wskaźnik analogowy Drukuj
NIQ(D)2
Wskaźnik analogowy, typ kwadratowy
Typoszereg NIQ(D)2
9007199278725131--Web
9007199273899019--Web9007199273736971--Web67312267--Web

Pobieranie
Specyfikacja techniczna
 
Dane podstawowe
Model
Typ kwadratowy, obudowa ze stali ocynkowanej (odporna na rdzewienie);
Typowymiary
 • 72 x 72 mm
 • 96 x 96 mm
 • 144 x 144 mm
Sygnał wejściowy
 • Napięcie stałe, prąd stały, częstotliwość, Pt100/Pt1000
 Zakresy sygnałów  wejściowych
 • DV: 0…10 V, 2…10 V, -10…0…+10 V
 • DC: 0…20 mA, 4…20 mA, -20…0…+20 mA
 • Częstotliwość: fala prostokątna 12 V NPN (- przełącza), fala prostokątna 12 V PNP (+ przełącza), fala prostokątna 24 V NPN (- przełącza), fala prostokątna 24 V PNP (+ przełącza), tachogenerator >6 VPP, uzwojenie >1 VPP, uzwojenie >100 mVPP
 • Pt100/Pt1000: 0…120 °C, 0…150 °C, 0…200 °C, 0…250 °C, 0…300 °C, 0…400 °C, 0…500 °C, 0…600 °C, -30…120 °C, 0…100 °C
Typ konektora
 • 9-stykowy złącze z blokadą
 
Właściwości
 • Równomierne podświetlenie skali
 • Niezależne podświetlenie skali i wskazówki
 • Podświetlenie regulowane
 • Odporny na wibracje do 4 g, odporny na wstrząsy do 25 g.
 • Możliwość wykrywania błędu czujnika i zaniku zasilania
 • Sterownik mikroprocesorowy monitorowany przez Watch-Dog timer
 • Opcjonalnie dioda sygnałowa LED
 • Opcjonalnie skala nieliniowa lub z zerem pośrodku
 • Klasa ochrony IP52 lub IP66 (przód)

 

 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).