Start Noris Automation Przekaźniki graniczne RF5 Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał standard
RF5 Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał standard Drukuj
RF5
Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał wejściowy NORIS standard
Typoszereg RF5
9007199278484491--RF5
9007199273899019--Web9007199273720203--Web9007199273736971--Web9007199273742603--Web

Pobieranie
Specyfikacja techniczna
 
Dane podstawowe
Model
Termoplastic poliester, zatrzask na szynie TS-35 lub TS-32(G)
Sygnał wejściowy
 Sygnał wejściowy NORIS standard
 Zakresy sygnałów  wejściowych
 • Zakres wejściowy fB = 10…100 Hz, częst. końcowa fE = 50…100 Hz, częst. przełączenia fS = 50…100 Hz
 • Zakres wejściowy fB = 20…1000 Hz, częst. końcowa fE = 100…1000 Hz, częst. przełączenia fS = 100…1000 Hz
 • Zakres fB = 200…10 kHz, częst. końcowa fE = 1000…10 kHz, częst. przełączenia fS = 1000…10 kHz
 Sygnał wyjściowy
 • Styk zamknięty, przekaźnik aktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik aktywny
 • Styk zamknięty, przekaźnik nieaktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik nieaktywny
Typ konektora
 • Płaski konektor złocony A6.3 x 0.8, DIN 46244
 
Właściwości
 • Moment przełączenia dowolnie ustawialny pokrętłem ze skalą
 • Ustawienie dokładne z blokadą
 • Styk wyjściowy NO i NC bezpotencjałowy
 • Wskaźnik statusu dioda LED
 • Dostępne kompatybilne czujniki prędkości [Więcej…]
 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).