Start Noris Automation Przekaźniki graniczne RFS5, RFJ5, RFG5 Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał sinus
RFS5, RFJ5, RFG5 Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał sinus Drukuj
RFS5, RFJ5, RFG5
Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał wejściowy sinusoidalny
Typoszereg RFS5, RFJ5, RFG5
9007199278488843--RFS5
9007199273899019--Web9007199273720203--Web9007199273736971--Web9007199273742603--Web

Pobieranie
Specyfikacja techniczna
 
Dane podstawowe
Model
Termoplastyczny poliester, zatrzask na szynie TS-35 lub TS-32(G)
Sygnał wejściowy
 • Sygnał wejściowy sinusoidalny 100 mVPP… 10 VPP
 • Sygnał wejściowy sinusoidalny 500 mVPP… 30 VPP
 • Sygnał wejściowy sinusoidalny 6 VPP… 200 VPP
 Zakresy sygnałów  wejściowych
 • Zakres wejściowy fB = 10…100 Hz, częst. końcowa fE = 50…100 Hz, częst. przełączenia fS = 50…100 Hz
 • Zakres wejściowy fB = 20…1000 Hz, częst. końcowa fE = 100…1000 Hz, częst. przełączenia fS = 100…1000 Hz
 • Zakres fB = 200…10 kHz, częst. końcowa fE = 1000…10 kHz, częst. przełączenia fS = 1000…10 kHz
 Sygnał wyjściowy
 • Styk zamknięty, przekaźnik aktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik aktywny
 • Styk zamknięty, przekaźnik nieaktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik nieaktywny
Typ konektora
 • Płaski konektor złocony A6.3 x 0.8, DIN 46244
 
Właściwości
 • Moment przełączenia dowolnie ustawialny pokrętłem ze skalą
 • Ustawienie dokładne z blokadą
 • Styk wyjściowy NO i NC bezpotencjałowy
 • Wskaźnik statusu dioda LED
 • Dostępne kompatybilne czujniki prędkości [Więcej…]
 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).