Start Noris Automation Przekaźniki graniczne RFW5 Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał z alternatora
RFW5 Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał z alternatora Drukuj
RFW5
Przekaźnik graniczny częstotliwości, sygnał wejściowy z alternatora
Typoszereg RFW5
9007199278488843--RFW5
9007199273899019--Web9007199273720203--Web9007199273736971--Web9007199273742603--Web

Pobieranie
Specyfikacja techniczna
 
Dane podstawowe
Model
Termoplastic poliester, zatrzask na szynie TS-35 lub TS-32(G)
Sygnał wejściowy
 Sygnał wejściowy z konektora W alternatora samochodowego 24 V
 Zakresy sygnałów  wejściowych
 • 0…100 Hz
 • 0…1.000 Hz
 • 0…10.000 Hz
 Sygnał wyjściowy
 • Styk zamknięty, przekaźnik aktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik aktywny
 • Styk zamknięty, przekaźnik nieaktywny
 • Styk otwarty, przekaźnik nieaktywny
Typ konektora
 • Płaski konektor złocony A6.3 x 0.8, DIN 46244
 
Właściwości
 • Moment przełączenia dowolnie ustawialny pokrętłem ze skalą
 • Ustawienie dokładne z blokadą
 • Styk wyjściowy NO i NC bezpotencjałowy
 • Wskaźnik statusu dioda LED
 • Dostępne kompatybilne czujniki prędkości [Więcej…]

 

 Dokumentacja  [Pobierz PDF-EN]

 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).