Start Vahle
Drukuj
Spis treści
Szynoprzewód LSV/LSGV - opis ogólny
Dane techniczne
Numery kat. i dane inżynieryjne
Opór i impedancja
Części składowe

Max. ciągły prąd: 300 A (przy 80% współ. wypełnienia)
Napięcie nominalne: 690 V
Natężenie odbieraka: 40 A do 80 A
min. łuk wygięcia: LSV 750mm/LSVG 1500mm

Odporność na temperaturę:

Przewód: -40°C do +100°C (120°C)(1)

Uszczelka ,,D'' do: +80°C
Plastikowa osłona: do: +55°C
Odbierak: -40°C/+70°C (120°C)(1)

 


Impedancja 16 25 35 50 70 mm² miedzi
1.17 0.72 0.53 0.38 0.28 Ohm/1000m
Opór 16 25 35 50 70 mm² miedzi
1.16 0.71 0.51 0.36 0.26 Ohm/1000m

 

 

 

Należy uwzględnić obliczone spadki napięcia by utrzymać miary ustalone przez producenta:

wzrsw


ΔU1= spadek napięcia [V]

ΔU2= spadek napięcia w %
I= obciążenie [A]


V= napięcie układu
l= długość źródła zasilania [m]
L= długość systemu [m]

l= L źródło zasilania umieszczone na końcu systemu
l= L/2 źródło zasilania umieszczone w połowie systemu
l= L/4 źródło zasilania umieszczone na obu końcach systemu

l= L/6 źródło zasilania umieszczone w odległości L/6 od każdego końca systemu

Z= Impedancja w Ohm/1000m
R= Opór w Ohm/1000m

Całkowite obciążenie zależy od nominalnego prądu znamionowego silników pracujących symultanicznie na tym samym odcinku zasilającym system.

Liczba punktów zasilania powinna zostać zwiększona w przypadku spadków przekraczających ustalone limity. Niezbędne może być położenie kabli równoległych. 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).