Start
Polityka prywatności Drukuj

Polityka prywatności Nowimex s.c.

Polityka Ochrony Danych Osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA

o zakresie przetwarzania danych osobowych przez

Nowimex s.c., ul. Kremowa 65a, 02-969 Warszawa

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”.

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/ Pana dane osobowe jest: Nowimex s.c. Anna i Grzegorz Ramotowscy, ul. Kremowa 65a, 02-969 Warszawa.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych ?

Prowadzimy operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.b RODO),

 • wykonania zawartej umowy (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna : art.6 ust.1 lit.a i lit.f RODO),

 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO),

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO);

Dlaczego musi Pani/ Pan podać nam swoje dane osobowe ?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne, archiwizacyjne, ubezpieczeniowe, transportowe i księgowe.

Jakie ma Pani/ Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/ Pan następujące prawa :

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Czy profilujemy lub automatycznie przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe?

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jak długo przechowujemy Pani/ Pana dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił kontakt w sprawie jej zawarcia.

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Dane osobowe pozyskane dla celów podatkowych i rachunkowych przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy do czasu, kiedy Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

pdf button Wersja PDF Klauzuli Informacyjnej

Polityka plików cookie

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia/ważności) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nowimex.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nowimex.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach serwisu internetowego nowimex.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 3. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym trzepizur.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nowimex.com.pl, ale nigdy nie są przekazywane innym podmiotom.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).