Start Micro-Detectors (Diell) Czujniki optyczne
Diell - czujniki optyczne
Drukuj
Czujniki optyczne standard (IP67)
*) O-odbiciowy (diffuse reflection), R-refleksyjny (retroreflex), B-bariera (nad-odb), BGS- odbiciowy z wycięciem tła (BackGround Supression)
NO,NC lub PNP,NPN oznacza, że typ/polaryzacja wyjścia jest określona
NO/NC lub PNP/NPN oznacza, że typ/polaryzacja wyjścia jest konfigurowalna
Model Obudowa Zasilanie
[V]
Typ/Zasięg*) Wyjście Obc.
wyjścia
Prędkość
przeł. [Hz]
Temp. pracy
[oC]
HE
PDF
281k

HE

H8

Seria HE: modele barierowe o dużej szybkości - nadzwyczaj małe wymiary - obudowy ze stali nierdzewnej - duża szybkość przełączania - wbudowane wzmacniacze - widzialna lamka czerwonej emisji - wsakźnik LED - klasa ochrony IP 67 - pełna ochprona przed narażeniami elektrycznymi.
Seria H8: modele barierowe o dużej szybkości - nadzwyczaj małe wymiary - obudowy ze stali nierdzewnej - duża szybkość przełączania - wbudowane wzmacniacze - klasa ochrony IP 67 - pełna ochprona przed narażeniami elektrycznymi.
Cylindryczna
M8x26/49mm
Stal nierdz.
HE: 10-30 DC
H8: 5V(E),30V(R)
B:150/80 mm NO,NC
PNP,NPN
Kabel
50 mA 10,000
50,000
-25 do +70(+50)
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
DM PDF 1011k DM

Modele 100, 200, 300mm odbiciowe - 2m polaryzacyjne, 4m bariery (through-beam) - lokalna i zdalna funkcja Teach-in - Klasa ochrony IP67 - wielofunkcyjny wskaźnik LED - wybierane wyjścia na światło/na ciemno - pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektrycznymi.
Cylindryczna
M12x54.5/66mm
Mosiądz nikl.
10-30 DC B:4 m
R: 2 m
O: 100-300 mm
PNP,NPN
NO/NC
Kabel,Wtyk
100 mA B: 250
R,O: 400
-25 do +70
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
DM PDF
1011k FE

Szereg FE: duży wybór modeli w miniaturowych obudowach. Szeroki zakres skanowania. Właściwości - małe wymiary (20x11x31 mm) obudowy z tworzywa, oś optyczna pod kątem 90° w stos. do mocowania, wyjście PNP lub NPN, przełączalne Lon/Don, regulacja czułości trymerem, klasa ochrony IP 67, emisja LED czerwona.
M8
Prostokątna
20x11x31 mm
Tworzywo
10-30 DC 15 mm-12 m PNP,NPN
open kol
Kabel,Wtyk
100 mA 1000 -25 do +55
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
DM PDF 1011k FG

Szereg FG: czujniki optyczne o dużym zakresie skanowania, prostej obsłudze i różnorodnym zastosowaniu. Funkcje - dwa zakresy napięć zasilania 12...240 V DC i 24...240 V AC (bezoffsetowe wyjście przekaźnikowe SPDT), interfejs dla dalszego przetwarzania sygnałów czujnika, wyjście niskonapięciowe 10...30 V DC z przełączaniem PNP lub NPN, 4-pinowe złącze M12 (z możliwością obrotu o 90°) lub wyjście kablowe.
M12
Prostokątna
43x65x20 mm
Tworzywo
12-240 DC
24-240 AC
B:20 m
R: 9 m
O: 90-600 mm
PNP,NPN
Przekaźnik
Kabel,Wtyk
100 mA B,R:1000/33
O:250/33
-25 do +55
tabele danych technicznych:   bariery    retro-ref.   odbiciowe    karta katalogowa (PDF)
FA PDF
359k FA

Pełna seria cylindrycznych czujników optycznych M18 - odbiciowe: 50, 100, 200, 400, 1000mm z optyką osiową - odbiciowe: 50, 100, 200, 400, 800mm z optyką kątową - retro-refleksyjne: 4m - retro-refleksyjne polaryzowane: 3m (osiowe), 2m (kątowe) - retro-refleksyjne dla obiektów przezroczystych: 1m - bariery (Through beam): 20m (osiowe), 15m (kątowe) - Modele z lub bez regulacji czułości.
Cylindryczna
M18x67.3-107.7mm
Mosiądz nikl.
Tworzywo
10-30 DC B:20/15 m
R:1-4m
O:50-1000mm
NO,NC
PNP,NPN
Kabel,Wtyk
100 mA 250 -25 do +70
tabele danych technicznych:   bariery   retro-ref.   odbiciowe    karta katalogowa (PDF)
FA laser

Szereg FA Laser: czujniki optyczne w obudowie cylindrycznej M18, zasięg odbiciowy 100 mm, retro-refleksyjny - 5 m (samoprzylepny papier RL100D), 22 m (reflector RL110), 35m (reflector RL201), bariera 50 m.
Cylindryczna
M18x67.3-107.7mm
Mosiądz nikl.
Tworzywo
10-30 DC B:50 m
R:5-35 m
O:100 mm
NO,NC
PNP,NPN
Kabel,Wtyk
100 mA B:1000
R,O:800
-25 do +70
tabele danych technicznych:   bariery    retro-ref.   odbiciowe    karta katalogowa (PDF)
SS-SP
PDF 694k

SS

SP

Szereg SS: szeroki zakres modeli - odbiciowe, odbiciowe z regulacją czułości, retro-refleksyjne, z polaryzacją wiązki i funkcją bariery dla obiektów małych i bardzo małych, wiele wersji wyjść kablowych ułatwiających instalację, wskaźnik LED, klasa ochrony IP 67, pełna ochrona przed narażeniami elektrycznymi.
Szereg SP: właściwości jak dla SS plus możliwość testu w modelach barierowych, wyjście wiązki prostopadle do osi czujnika.
Cylindryczna
M18x61.3-79.4mm
Tworzywo
10-30 DC B:14 m
R:3/4m
O:50-800mm
BGS:12-100mm
NO/NC
PNP,NPN
Kabel,Wtyk
100 mA 250
1000 (BGS)
-25 do +70
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
MS-MP
PDF 1166k

MS

MP

Szereg MS: odbiciowe, retro-refleksyjne, polaryzowane, barierowe (through-beam), z tłumieniem tła.
Szereg MP: odbiciowe, odbiciowe z regulacją czułości, polaryzowane, barierowe (through-beam).
Szeroki zakres modeli - wielofunkcyjne wyjście DECOUT we wszystkich modelach, wiele wersji wyjść kablowych ułatwiających instalację, wejście kontrolne we wszystkich modelach 'through-beam', wskaźniki LED, klasa ochrony IP 67, pełna ochrona przed narażeniami elektrycznymi.
Cylindryczna
M18x58-81,5mm
Mosiądz nikl.
Tworzywo
10-30 DC
O: 100-200mm
R: do 4m
B: do 32m
Konfig.
Kabel,Wtyk
100 mA 80 -25 do +70
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
SA PDF
1173k SA Szereg SA HIGH-PERFORMANCE, modele: odbiciowe, retro-refleksyjne, barierowe (through-beam), stała ogniskowa, regulacja czułości we wszystkich modelach, wybór wyjścia NO/NC, duże czułości, wiele wersji wyjść kablowych ułatwiających instalację, podwójne wskaźniki LED, klasa ochrony IP 65, pełna ochrona przed narażeniami elektrycznymi.
Cylindryczna
M18x58mm
Mosiądz nikl.
Tworzywo
10-30 DC
O: do 800mm
R: do 4m
B: 14m
NO/NC
PNP,NPN
Kabel,Wtyk
30/35 mA 1000 -25 do +70
(+60)
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
MV-MQ
PDF 879k

MV

MQ

Szereg MV: odbiciowe, retro-refleksyjne, polaryzowane, bariery (through-beam), tłumione tło.
Szereg MQ: odbiciowe, odbiciowe z regulacją czułości, retro-refleksyjne, polaryzowane, bariery (through-beam).
Wielonapięciowe wyjście u wszystkich modeli, wiele wersji wyjść kablowych ułatwiających instalację, mały prąd upływu i duży prąd obciążenia, wskaźniki LED, klasa ochrony IP 67, pełna ochrona przed narażeniami elektrycznymi.
Cylindryczna
M18x80/74mm
Tworzywo
20-253 AC
O: 50-400mm
R: do 4m
B: 16-32m
TRIAK
Kabel,Wtyk
5-300 mA 25 -25 do +70
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
MT PDF
443k MT Szereg MT: wysokiej czułości bariery (through-beam) - test oświetlacza dla kontroli działania systemu, 3 wskaźniki LED dla ułatwienia instalacji, alarm gdy sygnał optyczny słaby lub zakłócony lub brak współosiowości, klasa ochrony IP 67, pełna ochrona przed narażeniami elektrycznymi.
Cylindryczna
M30x110mm
Mosiądz nikl.
10-30 DC B:100m NO/NC
PNP,NPN
Kabel,Wtyk
400 mA 25 -25 do +70
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
MT PDF
305k PS Szereg PS - modele odbiciowe, retro-refleksyjne i bariery (through-beam). Nadzwyczaj małe rozmiary, duże odległości wykrywania, regulacja czułości we wszystkich modelach, wyjście kablowe lub wtykiem dla ułatwienia instalacji, wskaźnik LED, klasa ochrony IP 65, pełna ochrona przed narażeniami elektrycznymi.
MINI
Prostokątna
15x26x49mm
Tworzywo
10-30 DC
O: 100-200mm
R: 2m
B: 4m
NO,NC
PNP,NPN
Kabel,Wtyk
100 mA 100/25 -25 do +70
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
BS-BV
PDF 362k

BS

BV

Duży wybór modeli: odbiciowe, retro-refleksyjne oraz bariery (through beam) - wyjście wielofunkcyjne we wszystkich modelach - duże zasięgi robocze - regulacja czułości we wszystkich modelach - wyjście kablowe lub przez złącze odpowiednio do wymagań instalacyjnych - wskaźniki LED - klasa ochrony IP 65 - pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektrycznymi.
Prostokątna
16x37x64/70mm
Tworzywo
10-30 DC
20-253 AC
O: 100-1600mm
R: 8/2,5m
Konfig.
Triak
Kabel,Wtyk
100/300 mA 80/25 -25 do +70
(+60)
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
QX PDF
1704k QX Duży wybór modeli: odbiciowe, odbiciowe z regulacją czułości, retro-refleksyjne, polaryzowane oraz bariery (through beam) - nadzwyczaj małe wymiary - optyka osiowa lub kątowa - czerwona wiązka widzialna w modelach retro-refleksyjnych polaryzowanych i barierowych - wiele rozwiązań wyjść kablowych ułatwia instalację - małe średnice wiązek - duży prąd wyjściowy i szybka reakcja - duży zakres wykrywania - wybieralne wyjście NPN/PNP - podwójny wskaźnik LED - klasa ochrony IP 65 - pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektrycznymi.
MINI
Prostokątna
15x23x40mm
Tworzywo
10,8-30 DC HIGH-PERFORM.
O: 300mm
R: 4/2,5m
B: 8m
NO,NC
PNP/NPN
Kabel,Wtyk
300 mA 750@0,5ms
500@0,75ms
-25 do +70
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)
RX PDF
1152k RX Duży wybór modeli: odbiciowe, retro-refleksyjne, polaryzowane oraz bariery (through beam)z tłumieniem tła - różne wersje montażowe - wszystkie modele posiadają timer i regulację czułości - duże odległości wykrywania - wyjśia przekaźnikowe lub wielofunkcyjne DECOUT - wskaźnik statusu LED widzialny w kącie 360° - podwójny wskaźnik LED - klasa ochrony IP 65 - pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektrycznymi.
Prostokątna
26x50x80mm
Tworzywo
10-30 DC
20-253 AC
20-60 DC
O: 1/2m
O: 0,05-1m BGS
R: 12/6m
B: 16/32m
Konfig.
Przekaźnik
Kabel,Wtyk
3 A
750VA/90W
500/25 -25 do +70
(+60)
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF) Manual (IT/EN)
UR PDF
599k UR System złożony ze sterownika i miniaturowych czujników (DGE/DGR) - czujniki klasy IP68 dla ciężkich warunków pracy - zasilanie AC lub DC - wyjście przekaźnikowe, także alarmu - podwójny timer z niezależnym ustawianiem - regulacja czułości - pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektrycznymi - wskaźniki LED współbieżności, napięcia zasilania, alarmu i stanu wyjścia - wybieralny poziom wzmocnienia (HI-LO) - możliwość montażu panelowego - zakresy wykrywania 60 m (HI), 30 m (LO).
IP 68
Cylindryczna
Ø10x36-46mm
Tw., Alu, St.nikl.
24 DC
220 AC
110 AC
B: 32-75m
Przekaźnik
Wtyk
3 A
(rezyst.)
10 -10 do +50
tabela danych technicznych    karta katalogowa (PDF)

 

Wycofane z oferty
SX PDF SX Zastąpiony przez szereg RX.
TX PDF TX Zastąpiony przez szereg RX.
MSF PDF MSF Zastąpiony przez szereg SSF.
LDL PDF 457k LDL Zastąpiony przez szereg LDLV.
 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).