Start Texelco Normy


Texelco - Normy Drukuj

NORMY
ZNACZENIE KOLORÓW SYGNALIZATORÓW ODNOŚNIE STANU PROCESU
Kolor Znaczenie Wyjaśnienie Akcja
operatora
Przykład
zastosowania

czerwony
Niebezpieczeństwo " Stan niebezpieczny Reakcja natychmiastowa na stan niebezpieczny np.:
" naciśnięcie wyłącznika
zatrzymania awaryjnego
" uruchomienie pompy chłodzenia
" zamknięcie zaworu bezpieczeństwa
" Ciśnienie/temp. powyżej poziomu bezpiecznego
" Spadek napięcia
" Awaria jednostki główej
" Za wysoka temperatura mrożenia
" Przekroczenie punktu STOP

pomarańcz.
lub żółty
Ostrzeżenie " Stan nieustalony
" Bliski stan krytyczny
Sprawdzenie i/lub interwencja
(n.p.przywrócenie
poprzedniego stanu)
" Ciśnienie/temp. wysokie ale w graniczach normy
" Utrata funkcji ochronnej lub pomocniczej
" Przeciążenie transportera
" Zakończenie przerwy procesu
" Zmiana pozycji zaworu lub taśmy przenośnika
" Temperatura chłodzenia zbyt niska

zielony
Normalna " Stan normalny Opcjonalna " Potwierdź i kontynuuj
" Wskazanie normalnego stanu pracy.

niebieski
Konieczność " Sygnalizacja konieczności wykonania czynności Czynność obligatoryjna " Instrukcja dla operatora wykonania czynności

biały
Brak specyficznego znaczenia " Stosowany zwykle w połączeniu z innym kolorem czerwony, żółtym, zielonym lub niebiskim. Obserwacja " Informacje ogólne (np. potwierdzenie polecenie, wskazywanie wielkości miezrzonych)


EN 981
Systemy sygnałów niebezpieczeństwa i informacji optycznej i akustycznej.
ROZDZIAŁ 1
Znaczenie sygnałów kombinowanych akustycznych i optycznych w zastosowaniach ogólnych.
ZNACZENIE SYGNAŁÓW KOMBINOWANYCH W ZASTOSOWANIACH OGÓLNYCH,
WYSZCZEGÓLNIONE ZALEŻNIE OD POZIOMU NIEBIEZPIECZEŃSTWA
Sygnał optyczny Kategoria
informacji
SYGNAŁ AKUSTYCZNY
Dostępne znaczenie
w trybie WŁĄCZONE
Konfiguracja chwilowa

czerowny
ZAGROŻENIE
Interwencja natychmiastowa ucieczką lub zabezpieczeniem.
" zmienna częstotliwość
" seria dźwięków
" ton zmienny
(dwa lub trzy interwały częstotliwości)
uwaga: niebezpieczeństwo może być sygnalizowane szybkim rytmem, dysonansem lub tonem wznoszącym
" WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
ciągły lub przemienny
" WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
przemienny
" WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
ciągły lub przemienny
Każdy sygnał niebezpieczeństwa musi mieć konfigurację czasową wyraźnie odróżnialną od sygnału EWAKUACJI ALARMOWEJ.

pomarańcz.
lub żółty
UWAGA
Interwencja w razie potrzeby
" Pojedyńczy dźwięk o stałym dźwięku, trwający min. 0,3s " WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
przemiennie
Wyraźnie odróżnialny od EWAKUACJI ALARMOWEJ. Maks.2 różne segmenty ZAŁĄCZONE w konfiguracji; pierwszy długi.

niebieski
ROZKAZ
Konieczność wykonania czynności obligatoryjnej
" Dwa lub trzy różne dźwięki, każdy o stałym spektrum " WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
ciągły lub przemienny

biały
WIADOMOŚC
/INFORMACJA
Instrukcja dla otoczenia
" Dźwięk dwutonowy Niski-wysoki niepowtarzany
(w czasie komunikatu)

zielony
KONIEC ALARMU
Brak zagrożenia
" Dźwięk o stałym spektrum Ciągły, min. 30s.
Sygnał nastepujący po uprzednim sygnale ostrzegwaczym


Generalnie nie jest wymagana synchronizacja światła i dźwięku ale może polepszyć odbiór i rozpoznanie.

EN 457
Sygnały akustyczne o niebezpieczeństwie

Rozpoznawalność
Pewne rozpoznanie sygnału ostrzegawczego wymaga aby był on wystarczająco głośny oraz odróźniający się od szumu i innych sygnałów.

NATĘŻENIE DŹWIĘKU
Sygnał dźwiękowy musi być wystarczająco głośny, tak by był przekroczony poziom natężenia tła. Zwykle jest to osiągane gdy poziom natężenia sygnału ostrzegawczego jest o 15dB wyższy od natężenia dźwięków otoczenia.

Decybele

Tabela głośności

10-20

szum liści, szept

30

tykanie zegara

40

cicho nastawione radio

50-60

normalna rozmowa, szum w biurze

70

głośna rozmowa, głośna restauracja

80

kosiarka do trawnika, głośna muzyka, klakson

80-90

ruchliwa ulica, głośny odkurzacz

100

młot pneumatyczny

110

motocykl bez tłumika

120

muzyka beatowa

140

samolot odrzutowy

170

rakieta kosmiczna

 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).