Informacje ogólne Drukuj

alt

URZĄDZENIA WTYKOWE ISV (Maréchal)
I DEKONTAKTORY®

mA - 1000A / 12V - 1000V / IP54 - IP67

 

Na skróty:  Normy , Zalety docisku czołowego , Bezpieczeństwo , Kodowanie , Ekonomia , Modularność
 

Urządzenia wtykowe Maréchal stosowane są od ponad 50 lat w najróżnorodniejszych gałęziach przemysłu: w zakładach produkcyjnych wszelkiego rodzaju, w przemyśle metalowym, szklarskim, górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budowie tuneli, przemyśle spożywczym, chemicznym, zakładach uzdatniania wody, portach morskich i lotniczych, w kolejnictwie...

Program produkcji pokrywa pełny zakres parametrów roboczych, od pojedynczych miliamperów do 600 A i od 12V do 1000V. Są również warianty przeznaczone do pracy w temperaturze do 185oC a nawet 240 oC.

 

JAKOŚĆ CERTYFIKOWANA

Firma ISV jest licencjobiorcą znaku Maréchal z własnym zakładem produkcyjnym i zaopatruje rynki Europy wschodniej, Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Posiada system zarządzania jakością certyfikowany wg DIN EN ISO 9002.

 

ZINTEGROWANA FUNKCJA ŁĄCZENIOWA

Dekontaktory® Maréchal są urządzeniami wtykowymi ze zintegrowaną funkcją łączeniową, pozwalającą bezpiecznie rozłączać pod obciążeniem urządzenia wtykowe na prądy do 250 A. Opatentowany przez firmę Marechal system srebrnych styków dociskanych czołowo pozwala przy tym na bardzo poręczny i nie wymagający żadnego wysiłku sposób obsługi: zwyczajne naciśnięcie przycisku na zaczepie urządzenia wtykowego przerywa obwód i zwalnia wtyczkę, wysuwającą się automatycznie w swoje położenie spoczynkowe. Z tego położenia - już w stanie beznapięciowym i bez obciążenia - można po obróceniu o niewielki kąt wyjąć wtyczkę z urządzenia. Zbędne stają się więc dodatkowe wyłączniki, a także można zrezygnować z kosztownych blokad elektrycznych lub mechanicznych.

PROSTA I BEZPIECZNA OBSŁUGA
1) Dekontaktor® Maréchal w stanie załączonym.

alt

alt

2) Proste naciśnięcie przycisku na zaczepie urządzenia wtykowego zwalnia zaczep, sprężyna wyrzuca wtyczkę w położenie spoczynkowe (zatrzymuje się na zamku bagnetowym) i przerywa obwód.
3) Teraz można zupełnie bezpiecznie wyjąć wtyczkę, uprzednio obracając ją o 1/8 obrotu w lewo (typoszeregi DS, DSN, DXN i DB) wzgl. w prawo (typoszereg DN).

alt

alt

4) Wtyczka jest teraz odłączona od gniazda. Przypadkowemu dotknięciu części będących pod napięciem zapobiega albo obrotowa tarcza ochronna (DS, DSN, DXN) lub stopień ochrony IP4x (DB) wzgl. IP2x (DN).

 

 NORMY

Dekontaktory® Maréchal odpowiadają normom międzynarodowym:

■ IEC/EN 60309-1 dla przemysłowych urządzeń wtykowych
■ zdolność łączeniowa kat. AC22 / AC23 wg IEC/EN 60947-3 dla łączników suchych. Najszerzej stosowane modele posiadają atesty placówek certyfikacyjnych z całego świata (VDE, UL, CSA, BBJ, ...)

Dekontaktory® Maréchal "DXN" odpowiadają ponadto:

■ ATEX 94/9/EG
■ EN 50014/18/19
■ EN 50281-1-1
■ IEC 60079

alt

DEKONTAKTORY® = ABSOLUTNA NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I EKONOMICZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI STYKÓW Z DOCISKIEM CZOŁOWYM

W dekontaktorach® Maréchal prąd przewodzony jest poprzez dociskane doczołowo styki ze stopu srebra i niklu, zapewniające bardzo niską rezystancję przejścia. Srebro zapewnia optymalną przewodność, nie ulegającą pogorszeniu wskutek utleniania powierzchni nawet w ciągu wielu lat intensywnego użytkowania. Sprężyny wstykach gniazda wtykowego zapewniają dokładnie zdefiniowany docisk, niezmienny nawet po dużej liczbie cykli wtykania. Nie dochodzi do niedopuszczalnego przegrzewania się styków i ich nadpalania.

alt

Stały docisk styków

Zaciski przyłączeniowe z zabezpieczeniem przed poluzowaniem

Sprężyste zabezpieczenie przed poluzowaniem zacisków przyłączeniowych zapewnia niezmiennie wysoki docisk przewodu.

alt
alt

Przeciążalność

Taki system styków pozwala dekontaktorom® Maréchal wytrzymywać bez żadnych szkód przez jedną minutę prądy równe dziesięciokrotności ich prądu znamionowego, np. prąd rozruchowy silnika. (więcej informacji w katalogu).

 OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO DLA CZŁOWIEKA I MASZYNY

alt

Zdolność łączeniowa

Celem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i eliminacji wszelkich ryzyk w wielu zastosowaniach przemysłowych stosuje się albo urządzenia wtykowe w kombinacji z wyłącznikiem, albo też urządzenia wtykowe o dostatecznie wysokiej zdolności łączeniowej, jak właśnie dekontaktory® Maréchal.

Dzięki doskonałej zdolności łączeniowej (AC22/AC23 wg IEC/EN 60947-3) możliwe jest bezpieczne rozłączanie pod obciążeniem dekontaktorów® do 250 A. Odłączenie obciążenia następuje poprzez naciśnięcie przycisku. W ten sposób złącze wtykowe jest wolne od obciążenia, jeszcze zanim wtyczka zostanie wyjęta z gniazda wtykowego. System ten zapobiega powstawaniu łuku przy rozłączaniu styków i gwarantuje tym samym absolutne bezpieczeństwo dla obsługi.

Obrotowa tarcza zabezpieczająca

Unikalny, opatentowany system zabezpieczający, złożony z dwóch tarcz obrotowych, po wyjęciu wtyczki uniemożliwia wszelki dostęp do jakichkolwiek części gniazda pozostających pod napięciem.

alt

 Kodowanie i zabezpieczenie przed pomyłką

Dekontaktory® Maréchal dysponują 24 pozycjami kodowania, wykluczającymi pomyłkowe przyłączenie urządzeń na inne napięcie lub z innej grupy zastosowań.

Styk uziemiający usytuowany jest z reguły pośrodku dekontaktora® - a więc przypadkowe zwarcie ze stykiem fazowym jest wykluczone. Przy wtykaniu styk uziemiający jest zwierany jako pierwszy wzgl. rozłączany jako ostatni przy wyciąganiu wtyczki, dzięki czemu zawsze zagwarantowane jest pewne uziemienie.

Mocna obudowa

Mocne obudowy z metalu lub poliestru wzmocnionego włóknem szklanym gwarantują wysoką wytrzymałość mechaniczną ( uderzenia, nagrzewanie, oddziaływania chemiczne...) i zapewniają odporność nawet na ekstremalnie ciężkie warunki środowiskowe.

alt

 EKONOMICZNOŚĆ

Dekontaktory® Maréchal są rozwiązaniem bardzo ekonomicznym:

■ jednoczą w jednym aparacie urządzenie wtykowe i łącznik

■ system modułowy Maréchal pomyślany jest tak, aby z jednym gniazdem wtykowym 3+N+PE kompatybilne były trzy różne wtyczki: 1+N+PE, 3+PE oraz 3+N+PE. Dzięki temu redukuje się liczbę potrzebnych gniazd wtykowych i zmniejsza się koszt instalacji.

■ dzięki wysokiej zdolności łączeniowej dekontaktorów® Maréchal można zrezygnować z kosztownych instalacji dodatkowych, np. prowadzenia przewodów pilotowych dla realizacji blokad elektrycznych lub kombinacji z łącznikami.

Elastyczność zwiększa wydajność

Silniki przyłączone poprzez dekontaktor® Maréchal można w każdej chwili odłączyć z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Przy konieczności wymiany, konserwacji lub naprawy silnika wystarczy zwykłe naciśnięcie przycisku na gnieździe wtykowym, aby przerwać dopływ prądu. Czasy przestoju maszyny są dzięki temu znacznie krótsze niż przy stałym przyłączu silnika. Oszczędności te stają się godne uwagi, jeśli uświadomimy sobie, ile w wielu przypadkach kosztować może jedna minuta przestoju w produkcji. Zbędne jest wzywanie elektryka do odłączenia i przyłączenia silnika, co przynosi dalszą redukcję kosztów.

alt

Zbędne stają się również liczne instalacje dodatkowe, których jedynym celem jest umożliwienie utrzymania produkcji w razie zakłócenia, gdyż przy stosowaniu dekontaktora®Maréchal zamienny silnik czy inne urządzenie elektryczne można przyłączyć w bardzo krótkim czasie.

 MODULARNOŚĆ

Wychodząc z dwóch elementów podstawowych (gniazdo do wbudowania i wtyk do wbudowania) i 3 elementów dobudowywanych (adapter do nadbudowania, adapter do przybudowania i uchwyt) można zrealizować 8 różnych odmian dekontaktorów® Maréchal. Każda z nich może być z kolei kodowana dla 24 napięć i 6 różnych układów styków, co pozwala z jednego jedynego produktu zrealizować szeroką gamę różnych konfiguracji.

Wszystkie elementy dobudowywane i osprzęt, aż do pojedynczego styku włącznie, są dostępne jako części zamienne.

alt